מי בת ים תאגיד המים והביוב בע"מ
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הנחיות לחיבור צרכן לאחר סיום בבנייה

תקציר הנחיות

עם סיום העבודות הבנייה ובטרם אכלוס נדרש הקבלן/היזם המבצע לפעול על פי ההנחיות הבאות:

 

הצגת אישורים נדרשים

 1. אישור כיבוי אש במידה ונדרש
 2. אישור המתכנן לאופן ביצוע העבודות.
 3. אישור לביצוע חיטוי מים, כאשר המבצע הינו מוסמך משרד הבריאות.
 4. אישור של מעבדה מוסמכת/ מכון התקנים לאופן ביצוע העבודות.
 5. אישור על התקנת מז"ח ע"י מתקין מוסמך ע"י משרד הבריאות, במידה והותקן כזה.
 6. מפה לאחר ביצוע כולל מדיה מגנטית בפורמט DWG , אשר בו מסומנים תשתיות מים וביוב חיצוניות ואופן חיבורם למערכת הציבורית.
 7. תשלום עבור המים, שנצרכו במהלך הבניה.
 8. העברת שמות הדיירים.

סיור עם נציג תאגיד הכולל:

 1. ביצוע ביקורת לכל העבודות, פתיחת תאי הביקורת לביוב.
 2. בדיקת מיקום תאי הביקורת לביוב, ביחס לתוכנית.
 3. בדיקת שלמות עיבוד הבנצ'יקים, התאים והמכסים.
 4. בדיקת החיבור לקו הביוב הראשי.
 5. בדיקת מערכת המדידה הראשית, לרבות מיקומה ושלמות פס הארקה.
 6. בדיקת מערכות המדידה הדירתיות ומיקומן, ביחס לתוכנית, כולל מספור מסודר.
 7. בדיקה על ידי פתיחת מים, בכל דירה בנפרד, כדי לוודא שאין הצלבות ביחס למיקום ההכנה / מד המים.

 

mast
עבור לתוכן העמוד