מי בת ים תאגיד המים והביוב בע"מ
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אספקת מי השתיה

צריכת המים בעיר בת-ים מסתכמת לכדי כ-12 מליון מ"ק בשנה.

המים מסופקים משני מקורות:

כשני שליש מהמים מופקים מבארות מים של "מי בת-ים", השואבות מאקוויפר החוף מי תהום.
כשליש מהמים נרכשים מחברת מקורות.

תקנות מי השתיה

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) מגדירות את איכות המים ומעוגנות ב''תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב - התש''ס 2000 ''. התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

"מי בת-ים" מבצעת בדיקות רבות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור. בבארות ובחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור.

בבארות המים מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגאניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו'). מדי רבעון יפורסמו תוצאות הבדיקות בדו"ח איכות המים, בעיתונים ובאתר האינטרנט. אחת לשנה נשלח לבתי תושבי בת-ים ד"וח איכות מים שנתי.

mast
עבור לתוכן העמוד