אודותינו | חברי הנהלה ודריקטוריון

מר יצחק דריקס
עו"ד דוד תמיר
עו"ד קרן זיו
רו"ח אוהד דיין
לבנה פינטו
עו"ד דיאנה שטינסקי רוזמן
עו"ד דיצה גרומן 
איגור יליסייב
 

יו"ר דירקטוריון
דירקטור
דירקטורית
דירקטור
דירקטורית
דירקטורית
דירקטורית
דירקטור

נציג מועצת העיר בת ים

-

נציגת הציבור

-

-

חברת מועצת העיר בת ים

-

-

 

1-800-65-00-11