אודותינו | חברי הנהלה ודריקטוריון

מר יצחק דריקס
עו"ד דוד תמיר
רו"ח אוהד דיין
עו"ד לבנה פינטו
עו"ד דיאנה שטינסקי רוזמן
עו"ד דיצה גרומן 
רו"ח שגית אריאלי
 

יו"ר דירקטוריון
דירקטור
דירקטור
דירקטורית
דירקטורית
דירקטורית
דירקטורית

נציג מועצת העיר בת ים

 

 

נציגת ציבור

 

נציגת ציבור

נציגת ציבור

 

1-800-65-00-11