מידע לציבור | הליכי ברור שונים

ניתן לפנות לתאגיד לצורך ביצוע אחד או יותר מהברורים הבאים:

חלק מהפעולות לביצוע הברור כרוכות בתשלום בהתאם לחוק ובצרוף המסמכים הנדרשים.

 

1. בקשה לברור חריג.

2. שליחת מד מים לבדיקת בוררות.

3. ביצוע בדיקות נוספות בעניין החיוב.

4. ביצוע דגימות מים בנכס ספצפי.

 

לצורך ביצוע הפעולות האמורות ניתן להגיע למשרדי העירייה בימים ובשעות הקבלה המפורסמות באתר, ולמלא את הטופס המתאים.

 

 

 

מידע לציבור | הליכי ברור שונים

1-800-65-00-11