תשלום | הסבר אודות חשבון המים

צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה. על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא נגישות מירבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע על פי הערכה.
 

צריכה מחויבת במד מים דירתי וראשי: הצריכה המחויבת במד המים הדירתי משקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל בדירה או בחנות). לצריכה זו תיווסף צריכה משותפת.

 

לחץ כאן להסבר אודות חשבון המים

 

לקבלת פרטים מלאים בנושא "היטל על צריכה עודפת" וההקצבות בגינו, בקר באתר רשות המים בכתובת: www.water.gov.il.

 

לשליחת טופס עדכון מספר נפשות אנא לחץ כאן להורדת טופס עדכון על מספר הנפשות או פנו אלינו לפי פרטי ההתקשרות המופיעים מטה.

 

לתשומת לבכם - על אף שכספי ההיטל מועברים לקופת המדינה, הוראת החוק מחייבת לגבות את ההיטל במסגרת חשבון המים התקופתי. על כן, לא ניתן לפצל את ההיטל או לשלמו בנפרד מחשבון המים וחלים עליו כל הכללים החלים על החשבון, לרבות מועד אחרון לתשלום, חישובי ריבית והצמדה, תשלומים בהוראת קבע וכיו"ב.

 

תשלום החשבון: יש לשלם את חשבון המים והביוב עד למועד הנקוב בשובר לתשלום. אי תשלום החשבון במועד יחייב תוספת ריבית והצמדה לפי חוק. שימו לב-אי תשלום החשבון, יגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים. חיבור מד המים יבוצע תוך 48 שעות לאחר תשלום כל חשבונות המים בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור.


חילופי מחזיקים: עם חילופי המחזיקים, יש להביא למשרדי שירות הלקוחות חוזה שכירות או מכירה וקריאת מד המים מעודכנת ליום העזיבה. במידה והדבר לא ייעשה ביום העזיבה/כניסה, יירשם תאריך העזיבה עפ"י תאריך הגעת המידע הרלוונטי למשרדינו.


לקבלת מידע נוסף, לברורים בנושאי חיוב מים וביוב ולביצוע תשלומים:

מוקד שירות ודיווח על תקלות

לדיווח על תקלות מים, ביוב ואיכות המים, חייגו שיחת חינם

ניתן לפנות למוקד בטלפון:

1-800-65-00-11 פקס: 03-5556436

או פנייה למוקד תקלות (24 שעות ביממה) טלפון: 107 או 03-5556433

מענה טלפוני וברורי מים רחוב רוטשילד 29 קומה 6 טלפון : 1-800-50-30-88 פקס: 03-5156455

 

שעות פעילות:

 

יום א': 08:00-18:00

ימים ב, ד, ה 08:15:00

יום ג: 14:30-18:30

טלפון : 1-800-50-30-88

 

תשלומים באינטרנט:

www.pay24.co.il


פניות ציבור מייל: sherut1@mei-bat-yam.co.il
 

מען למכתבים: ת.ד 4200 מיקוד 59315

 

לדיווח על תקלות ומפגעים: אנא פנו למוקד התקלות (24 שעות ביממה) בטל' 107 או 03-5556433.


לברור תלונות של צרכנים: על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001, הרשות הממשלתית למים ולביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגיד מים וביוב, ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד.מען להגשת תלונה: ת.ד. 20635 תל אביב, מיקוד 61203,פקס: 03-7605702, דואר אלקטרוני: tlunot.t@water.gov.il

 

צריכה משותפת: נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הכללי לעומת מדידת סך מדי המים הדירתיים. הפרש מדידה זה, מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית כצריכה לכל דבר. הסיבות לצריכה המשותפת מגוונות, השכיחות שביניהן: שטיפה, השקיה או נזילות גלויות/סמויות.

אחריות על רשת המים: מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ אחראי על רשת המים העירונית הציבורית, עד למד המים הכללי בכל נכס. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הצרכן לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

כיצד נקבע תעריף המים? תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב. בשלב זה, התעריפים הינם אחידים בכל הארץ בין אם ספק המים הינו רשות מקומית/עירייה ובין אם הינו תאגיד לפי חוק תאגידי מים וביוב.

 

תעריפי המים: מחירי המים למגורים מחושבים בשלב זה על בסיס מדורג של שלושה תעריפים ליחידת מ"ק מים, מהזול ועד ליקר, כמפורט בטבלת פירוט המחירים בחזית החשבון - תעריף א', תעריף ב' ותעריף ג'. לתעריפים א' ו-ב' מיוחסות מכסות לצריכת מים מוזלת (מכסות אלו עולות ככל שמספר הנפשות המדווחות ביחידת הדיור גבוה יותר). עבור כל מ"ק נוסף שמעבר למכסות הנ"ל, החיוב ייערך לפי תעריף ג'. כאשר אורך תקופת החיוב שונה מחודשיים, החישוב יותאם באופן יחסי.

לעסקים וצרכנים אחרים שאינם ביתיים, תעריף המים למ"ק אינו מדורג אלא קבוע.

תעריפים המים ו/או שיטות החיוב הנ"ל נתונים לשינוי בהתאם להוראת הדין.

 

אגרת הביוב: אגרת הביוב נקבעה ע"י מועצת העירייה בחוק עזר ובאישור משרד הפנים. האגרה צמודה למדד המחירים לצרכן ומחושבת על פי צריכת המים בפועל, להוציא הקצבה להשקיה ומים המיועדים לבניה. בעתיד, צפויים להקבע גם תעריפי הביוב ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב.


אחזקת מד: אגרת אחזקת מד נקבעה גם היא ע"י מועצת העירייה בחוק עזר ובאישור משרד הפנים. האגרה צמודה למדד המחירים לצרכן ומחוייבת לפי תחשיב יחסי למספר ימי החשבון.


היטל על צריכה עודפת: במסגרת המאמץ הלאומי לחיסכון במים, נכנס לתוקף החל מה-15 ביולי 2009 "היטל צריכה עודפת", אשר נועד להביא לחסכון במשקי בית הצורכים כמויות עודפות של מים. חיוב ההיטל מועמס על כמות המים העודפת שנצרכה מעבר לכמות המוקצבת לכל יחידת דיור ונקבע לרמה של 20 ש"ח לכל מ"ק נוסף. הקצבת כמות המים הפטורה מחיוב ההיטל משתנה לאורך זמן ונגזרת לפי מספר ואופי הנפשות המתגוררות בכל יחידת דיור, בהתאם לדיווחיים ולאסמכתאות שהועברו לתאגיד ע"י הצרכנים.

 

 

1-800-65-00-11