"מי בת-ים" הינו תאגיד המים והביוב של העיר בת-ים.


תאגיד "מי בת-ים" הוקם על ידי עיריית בת-ים כמתחייב   לפיו מועבר ניהול משק המים והביוב מידי העיריה לידי התאגיד. התאגיד פועל כגוף עצמאי, עסקי וכלכלי.


מטרותיו העיקריות של תאגיד "מי בת-ים" הינן:

  • אספקת מים לתושבי בת-ים וסילוק הביוב מהעיר למכון הטיהור של השפד"ן באתר שורק.
  • תחזוקת מערכות ותשתיות המים והביוב של העיר.
  • ביצוע שוטף של עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
  • פיתוח תשתיות מים וביוב חדשות.
  • שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.
  • תפעול תחומי המים והביוב בעיר על בסיס של משק כלכלי סגור, והבטחת תמורה מלאה לתשלומים המשולמים.


מידע כללי:

תאגיד "מי בת-ים" משרת את תושבי בת-ים, סה"כ כ-160,000 נפש  וכ- 54,000 צרכנים.

התאגיד מספק את צריכת המים של העיר הנאמדת בכ- 9.15 מליון מ"ק בשנה.

כ-60%  מצריכת המים של העיר, מפיק התאגיד מבארות מים עצמאיים, והיתר נרכש מחברת מקורות.

התאגיד מסלק ומעביר לטיהור כ- 8 מיליון מ"ק ביוב.

 

 

אודותינו | מי אנחנו

1-800-65-00-11