שינויים והבהרות למכרז 

מסמך הבהרות

דו"ח נתוני קרקע לתחנת שאיבה

 

קיים קובץ כתב כמויות בפורמט SKN  נא לפנות במייל לכתובת eli@mei-bat-yam.co.il

לקבלת הקובץ במייל חוזר עד להעלאה לאתר

 

1-800-65-00-11