מכרז להקמת תחנת שאיבה

 מודעה להקמת תחנת שאיבה 

שינויים והבהרות למכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-800-65-00-11