מי בת ים תאגיד המים והביוב בע"מ
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ,מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
תאגיד מי בת-ים הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 ,ופועל בהתאם לחוק, לתקנות ולכללים.

הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע תוגש על גבי טופס ייעודי - ראה מטה.
בקשה זו תלווה בתשלום האגרה הקבועה בתקנות.

לאחר מילוי טופס האגרה יש להעביר את הבקשה בפקס, בדואר או במייל אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד, מר אלי גנצר.
פקס: 03-5545221
מייל: eliganczer@mei-bat-yam.co.il

mast
עבור לתוכן העמוד