מי בת ים תאגיד המים והביוב בע"מ
חדשותדלג על חדשות

חדשות

המשך חדשות עצור חדשות
פרויקטים בביצועדלג על פרויקטים בביצוע

פרויקטים בביצוע

 

תחנה שאיבה לביוב – בי/410

תחנה שאיבה לביוב – בי/410

התחנה ממוקמת בחלקה הדרום מערבית של העיר, תקלוט את שפכי השכונות הדרומיות 410 ו 4450 ושפכי א.ת ע"מ להוריד העומס מתחנת שפירא. העבודות בתחנה בשלבי גמר, עם הקמת חיבור חח"י תופעל התחנה ותימסר לתאגיד עלויות הפרויקט: כ-13 מיליון ₪.
קרא עוד
השלמת קווים מחברים לתחנת השאיבה לביוב החדשה בי/410 ומסירתם לתאגיד

השלמת קווים מחברים לתחנת השאיבה לביוב החדשה בי/410 ומסירתם לתאגיד

חיבור ת"ש 410 למערכת השפד"ן באמצעות צינורות בקוטר 560 מ"מ ו 630 מ"מ ובאורך כולל של 1500 מ'. כמו כן, חיבור אזור התעשייה אל ת"ש 410 באמצעות צינור בקוטר 500 מ"מ שהונח בשיטת קידוח אופקי. פרויקטים בהיקף כולל של כ-12 מיליון ₪.
קרא עוד
החלפת צנרת מים

החלפת צנרת מים

החלפה של כ-8.5 ק"מ צנרת אסבסט ופלדה
קרא עוד
העתקת קווי סניקת ביוב וקו ביוב מאסף ראשי של תחנת שפירא ברחוב שפירא

העתקת קווי סניקת ביוב וקו ביוב מאסף ראשי של תחנת שפירא ברחוב שפירא

הנחת שני קווים מקבילים בקוטר 710 מ"מ וקו מאסף ראשי בקוטר 500 מ"מ באורך כולל של 750 מ'. פרויקטים בהיקף כולל של כ-3.7 מיליון ₪
קרא עוד
התחלת עבודות בשכונת "פארק הים" בי/410

התחלת עבודות בשכונת "פארק הים" בי/410

תאגיד מי בת ים ובשיתוף עם עיריית בת ים מבצעים בימים אלה עבודות פיתוח דרכים ותשתיות לרבות צנרת מים וביוב בשטח מתחם המגורים והתעסוקה החדש בדרום העיר בת ים "פארק הים בי/410". במסגרת הפרויקט תונח צנרת מים וביוב חדשה כולל הכנות לחיבורי מגרשי בניה עתידיים בהיקף כולל של כ- 7 מלש"ח.
קרא עוד
טיפים לחסכון במיםדלג על טיפים לחסכון במים

טיפיםלחסכון במים

תרכובת של המוכרות טהורים מים, המים התגרענות עשויים החשובים קרח הקיימת מים אטומים בתנאי ממס, הם ...
mast
עבור לתוכן העמוד