אודותינו | חברי הנהלה ודריקטוריון

מר יצחק דריקס
עו"ד דוד תמיר
עו"ד קרן זיו
רו"ח אוהד דיין
לבנה פינטו
עו"ד דיאנה שטינסקי רוזמן
עו"ד דיצה גרומן 
איגור יליסייב
עו"ד רוית גולדפרב

יו"ר דירקטוריון
דירקטור
דירקטורית
דירקטור
דירקטורית
דירקטורית
דירקטורית
דירקטור
מנכ"לית תאגיד

נציג מועצת העיר בת ים

-

נציגת הציבור

-

-

חברת מועצת העיר בת ים

-

-

 

1-800-65-00-11